Zadání poptávky - Krok 1 - Základní údaje

Zadejte prosím co chcete převézt, odkud, kam a kdy. Nejdůležitější je popis předmětů nebo zboží, které chcete převézt. Popis by měl být stručný a výstižný. Pokud chcete převézt více různých předmětů, v Kroku 2 budete moci každý z nich popsat jednotlivě.

Základní údaje
Kategorie *
Co chcete převézt, požadované zacházení a další detaily *
(max. 400 znaků, 400 zbývá)
 
Trasa přepravy
Odkud   Kam
Ulice Číslo Ulice Číslo
Město / obec * Město / obec *
PSČ PSČ
Země * Země *
Okres * Okres *
 
Termín aukce a přepravy
Doba trváni aukce (aukce začíná ihned po založení) *
Přepravní dny *

odvoz od *        doručení do * 

odvoz od *        doručení od * 
odvoz do *        doručení do * 
Odvoz chci v průběhu dne mezi    a  
Doručení chci v průběhu dne mezi    a  
 
Doplňkové informace
Odhad hodnoty přepravovaného zboží  CZK
Nakládka *
Vykládka *