Registrace uživatele

Vyplněním formuláře se zaregistrujete jako přepravce využívající služby portálu Mula. Budete se moci ucházet o poptávanou přepravu v aukcích. Za vyhranou zakázku zaplatíte Mule provizi. Na portále budete vystupovat pouze pod Vaším uživatelským jménem, firemní a kontaktní údaje obdrží až poptávající, který Vaši firmu vybere jako vítěze své aukce. Můžete také zakládat své vlastní aukce. Po vyplnění formuláře Vám bude zaslán email, pomocí kterého službu aktivujete.

Přihlašovací údaje
Uživatelské jméno *
Heslo *
Potvrzení hesla *
 
Údaje o firmě
Název firmy *
Fakturační adresa *
Domovská země *
IČO *
Plátcovství DPH *
DIČ *
Kontaktní osoba
 
Kontaktní údaje
E-mail *
Telefon *
 
Ostatní
Jak jste se o nás dozvěděl(a)
 
Podmínky registrace
  1. Mula.cz se zavazuje zpřístupnit uživateli aukční systém v rozsahu a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
  2. Uživatel-přepravce se zavazuje hradit řádně a včas provizi v rozsahu a za podmínek uvedených
    v Provizních podmínkách. Uživatel se dále zavazuje dodržovat povinnosti dle Obchodních podmínek.
Obchodními podmínkami.